Černovská tragédia ako symbol statočnosti nášho národa

27. október je dňom, kedy si pripomíname černovský masaker známy ako Černovská tragédia. Krvavý masaker pri ktorom zahynulo 15 ľudí bol dôsledkom protislovenskej, maďarizačnej politiky Uhorska.

Pri Černovskej tragédii bolo zavraždených 15 Slovákov

Obyvateľom obce Černová, ktorí si sami z vlastných nákladov postavili kostol, bolo znemožnené  vysvätiť si kostol vlastným kňazom, Andrejom Hlinkom – rodákom z Černovej.  Ten bol v tom čase neprávom odsúdený za „poburovanie proti maďarskej národnosti“.  Kostol mal požehnať cudzí kňaz Martin Pazúrik v sprievode žandárov, ozbrojených puškami a bajonetmi.  Odvážni obyvatelia Černovej sa dali na odpor a rozhodli sa vlastnými telami zabrániť násilnej vysviacke kostola. Nasledoval pokyn na zahájenie paľby, následkom ktorej zomrelo 15 ľudí.

Udalosti v Černovej ukázali v tej dobe celému svetu pravú tvár „slobodného“ Uhorska. Černovská tragédia má okrem toho aj veľký a dodnes stále aktuálny symbolický význam.

Je symbolom statočnosti a vytrvalosti nášho národa v boji za svoju slobodu a svoje práva. Je dôkazom, že sme ochotní bojovať a položiť život za ochranu našich hodnôt.

Kostol v Černovej dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.