Kráľ Sancho I. bol taký obézny, že ho zavrhli jeho vlastní poddaní. Ako sa mu podarilo znova získať trón?

Obezita patrí medzi závažné ochorenia, ktoré veľmi negatívne vplývajú na kvalitu života. Príčiny obezity definuje NPZ takto: “V drvivej väčšine prípadov je obezita nerozlučne spojená so životným štýlom, ktorý charakterizuje najmä nadbytok kalórií, sedavý spôsob života, nedostatok pohybovej aktivity a nezvládanie stresu. 

Niekoľko zaujímavých  čísel od WHO: 

Viac ako 650 miliónov ľudí vo svete trpelo obezitou v roku 2016 

V roku 2019 trpelo nadváhou alebo obezitou 38 miliónov detí vo veku do 5 rokov. 

Viac ako 340 miliónov detí a dospievajúcich vo veku 5 – 19 rokov malo v roku 2016 nadváhu alebo obezitu. 

Od roku 1975 sa výskyt tohto ochorenia takmer strojnásobil.  

Obezitu poznali ľudia už v dávnej minulosti. Jeden konkrétny príklad boja s morbídnou nadváhou nájdeme aj v stredovekom Leónskom kráľovstve na území dnešného Španielska. V roku 956, po smrti Ordoña III., nastúpil na leónsky trón Sancho I., ktorého pre obrovskú nadváhu – mal mať viac ako 200 kíl – prezívali Tučný. Ochorenie znižovalo kráľov rešpekt v očiach jeho poddaných, ktorí podľa všetkého nepoznali dnes stále viac populárny „progresívny“ pojem fat acceptance. Kráľ nemohol bez pomoci chodiť a najčastejšie bol v posteli.  Nemohol tak efektívne vládnuť alebo jazdiť na koni, používať meč, či plodiť potomkov, čo patrilo k očakávaným atribútom kráľovej osoby. Navyše, kráľovo neustále prejedanie sa a masy tuku museli u okolia evokovať obžerstvo (gula) a lakomstvo (avaritia) a tieto smrteľné hriechy v silne religióznej stredovekej spoločnosti vôbec nerobili dobrý dojem. 

Pyrenejský polostrov, 10. storočie /wikipedia.org

Po dvojročnej vláde došla jeho poddaným trpezlivosť. Sancha Tučného šľachta zvrhla a vyhnala. Leónsky trón obsadil Ordoño IV. Zlý. Nešťastný Sancho ušiel k svojej starej mame Tode, navarrskej kráľovnej. Tá sa rozhodla vnukovi pomôcť vrátiť sa na stratený trón. Ešte predtým musel Sancho poriadne schudnúť, aby sa so svojou nezdravou postavou nestával terčom posmechu a urážok. Kresťanskí lekári, napriek svojej učenosti, si so Sanchom nevedeli poradiť. Kráľovná Toda sa preto obrátila na odvekých moslimských rivalov v Córdobskom kalifáte, ktorý v tom čase zaberal väčšinu Pyrenejského polostrova. Kalíf Abd ar-Rahmán III. bol známy tým, že mal pri sebe kvalitných lekárov. Jeden z nich, Hasdaj ibn Shaprut, učenec, lekár a diplomat židovského pôvodu, bol poverený tým, aby dal Sancha do lepšej kondície. Kráľovná Toda a Sancho museli kvôli tomu dokonca istý čas pobývať v Córdóbe, čo pre kalifa znamenalo veľký diplomatický triumf. 

Sancho I. Tučný zobrazený v Genealogía de los Reyes de España, 1463 /wikipedia.org

Hasdaj mal dať Sancha pripútať k posteli, z ktorej bol oslobodený len za účelom cvičenia. To malo spočiatku podobu pomalej chôdzi, pri ktorej bol Sancho ťahaný lanom otrokmi. K tomu mu Hasdaj naordinoval dlhé pobyty v parných kúpeľoch a masáže.  Sancho mal istý čas dokonca zašité ústa tak, aby mohol prijímať len tekutú stravu – najrôznejšie zmesi ovocia, zeleniny a byliniek. 

Pre Sancha to muselo byť skutočné peklo, no po niekoľkých týždňoch sa dostavili prvé pozitívne účinky prísneho režimu. Sanchovi sa podarilo schudnúť na 120 kíl. Bol schopný chodiť celé kilometre úplne sám, naučil sa jazdiť na koni, či oháňať sa mečom.  

S pomocou svojej starej matky a córdobského kalifa sa mu v roku 960 konečne podarilo získať stratený trón naspäť. Druhé obdobie jeho vlády však netrvalo dlho a bolo plné konfliktov s moslimskými susedmi, či stále viac nezávislou kastílskou a galícijskou šľachtou. Po šiestich rokoch od obnovenia vlády Sancho I. zomrel na následky otravy. Vládu v kráľovstve prevzal jeho syn Ramiro III. 

Okrem toho, že ide o jeden z najstarších príkladov úspešného boja s obezitou, táto premena môže byť pre nás inšpiráciou. Sancho síce nebol obyčajný človek a pomáhala mu vtedajšia elita, no z dnešného pohľadu sa dobové postupy a metódy zdajú byť primitívne… napriek tomu to Sancho dokázal. Dnes máme oveľa väčší výber stravy, šport je dostupný pre každého a medicína je na neporovnateľne lepšej úrovni. Najväčšou prekážkou sa v súčasnosti javí byť len nedostatočná vôľa.   

Základní metody léčby obezity 1. dieta se sníženým obsahem energie 2. zvýšená pohybová aktivita 3. změna chování se změnou životního stylu 4. farmakoterapie 5. chirurgická léčba. První tři metody léčbu obezity vždy zahajují, v případě zástavy poklesu hmotnosti nebo nedostatečné účinnosti této základní léčby přidáváme farmakoterapii. Chirurgická léčba obezity má své specifické indikace. 

Pohybová aktivita Trvání 45 minut 3–4x týdně v intenzitě 50–75% maximální aerobní kapacity. Energetický výdej představuje asi 1500–1800 kcal tj 6300–7500kJ/týden. Z hlediska dlouhodobé léčby se jevila účinná fyzická aktivita odpovídající 2500 kcal/týden, tedy asi 75 minut chůze rychlým tempem denně. K prevenci vzniku obezity by měla postačovat fyzická aktivita v trvání nejméně 30 minut, lépe 45–60 minut denně. K prevenci opětného vzestupu hmotnosti u léčených obézních osob je nutno 60–90 minut fyzické aktivity střední intenzity.

Fyzická aktivita nemusí být prováděna najednou, může být rozdělena na 10 až 15 minut 3x denně. Fyzická aktivita nevede pouze ke zvýšení celkového energetického výdeje, ale vede rovněž ke zvýšené oxidaci tuků a lipolýze v tukové tkáni. Ve spojení s dietním režimem fyzická aktivita zabraňuje úbytku svalové hmoty, snižuje inzulínovou rezistenci a zlepšuje kardiorespirační výkonnost. Již 30 minut fyzické aktivity střední intenzity 5x týdně vede ke zlepšení kardiorespirační výkonnosti (tj. tři desetiminutové procházky rychlejším tempem denně). Současně dochází k poklesu krevního tlaku a ke snížení hladiny triglyceridů a zvýšení hladiny HDL-cholesterolu. Výsledkem je navození stavu metabolické zdatnosti, tedy zlepšení metabolických rizikových faktorů aterosklerózy pohybovou aktivitou. Nejvhodnější pro obézní osoby je chůze, jízda na kole nebo na rotopedu a plavání 

  • MUDr. Marie Kunešová, CSc. Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Endokrinologický ústav, Praha 

Zdroje:

Arteta Antonio: Dějiny Španělska, Nakladatelství Lidové noviny 2007

Gargantilla Madera P, Arroyo Pardo N.: Hasday: Treatment of obesity in 10th century,  Endocrinol Nutr.  2016, Vol. 63, Issue 2., s. 100–101

Hopkins K.D. ,  Lehmann E.D: Successful medical treatment of obesity in 10th century Spain, Lancet 1995. Vol. 346, s. 452

Kunešová Marie: Obezita – Etiopatogeneze, diagnostika a léčba, Interní medicína pro praxi 2004, č.9, s. 435-440

Národný portál zdravia: Bezplatné analýzy tela počas Európskeho dňa obezity,
dostupné online: https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2019_05/Bezplatne_analyzy_tela_pocas_Europskeho_dna_obezity.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&

WHO: Obesity and overweight
dostupné online: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Titulný obrázok:

Alonso Cano, Vizigótski králi, 1641 /wikipedia.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.