Literárne odporúčanie Kulturblogu: Daniel Krman: Itinerarium

Pokračujeme v našom seriáli odporúčaní literatúry. Jednou z nich je aj kniha Itinerarium – Cestovný denník, ktorú nájdete v našom internetovom obchode.

Cestovný denník Itinerarium vznikol spracovaním poznámok z diplomatickej cesty Daniela Krmana ml. za švédskym kráľom Karolom XII. z rokov 1708 – 1709 a patrí medzi najkvalitnejšie slovenské cestovné prózy. Krmanov denník má veľmi veľkú historicko-dokumentárnu hodnotu. Podrobný opis zážitkov a dojmov z cesty, ktorá sa odohrávala v čase Veľkej severnej vojny, nám prináša množstvo informácií z oblasti zemepisnej, kultúrnohistorickej a etnografickej z územia strednej a východnej Európy. Zároveň obsahuje dialógy a portréty významných osobností ako napríklad už zmieneného švédskeho kráľa alebo kozáckeho hajtmana Ivana Mazepu. Rovnako dôležitý je aj detailný opis bitky pri Poltave, ktorej bol Daniel Krman svedkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.