Rusko a Migračný kompakt OSN

Západné krajiny jedna po druhej začínajú nasledovať rozhodnutie, ktoré urobil prezident USA Donald Trump ešte v decembri 2017 o ustúpení od Globálneho kompaktu OSN pre riadenú migráciu.

Naopak Rusko aktívne podporovalo tento proces už od jeho počiatku (New Yorská deklarácia) a pokračuje v tom dodnes. Postoje Ruska v otázke migračnej politiky ilustruje stanovisko zástupcu Ruskej federácie Alexeja Akzigitova na stretnutí Medzinárodného dialógu o migrácií: „Globálny kompakt sa môže skutočne prejaviť ako úspešné kolektívne úsilie v oblasti riadenia migrácie. Ruská federácia sa aktívne zapája do procesu rokovania.[…]Migračný proces hrá významnú rolu v sociálnom, ekonomickom a demografickom rozvoji Ruskej federácie. Migranti prichádzajúci do Ruska do veľkej miery prispievajú v mnohých sférach našej ekonomiky a majú pozitívny vplyv na rozvoj infraštruktúry.“

Podľa správy UN 2017 je Rusko pre migrantov jednou z najobľúbenejších  destinácií. Imigračný profil dnešného Ruska je z veľkej časti zložený predovšetkým z imigrantov z moslimských krajín strednej Ázie.

Ruský protest proti Migračnému kompaktu by niesol značnú medzinárodnú váhu. Napriek tomu sa zdá, že Kremeľ zostane ticho a neprída sa ku skupine štátov, ktoré tento mimoriadne nebezpečný kompakt odmietli.  Všetci, ktorí pokladajú Rusko a Putina za spasiteľov európskej civilizácie, by si mali položiť otázku – Prečo Rusko nebojuje proti tomuto kompaktu, tak ako iné krajiny?

Zdroje:

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf

https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/Russia.pdf

http://russiaun.ru/en/news/mig2603

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.