V sociálnom poistení nastanú zmeny. Dotknú sa tehotných žien, študentov aj penzistov

3.11.2021 (Webnoviny.sk) – Dočasná pracovná neschopnosť (PN) sa má na Slovensku od apríla budúceho roka potvrdzovať elektronicky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda.

Od januára 2023 sa má zvýšiť odvodová odpočítateľná položka pre študentov a dôchodcov pracujúcich na dohodu zo súčasných 200 eur na 300 eur.

Ochranná lehota pre tehotné ženy

Novelou zákona sa má tiež predĺžiť ochranná lehota pre ženy, ktoré otehotnejú do šiestich mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Takýmto ženám, ktorým zanikne nemocenské poistenie napríklad pre stratu práce, začne plynúť osemmesačná ochranná lehota od začiatku 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom prvýkrát.

V súvislosti s pripravovanou daňovo-odvodovou reformou sa má zrušiť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov.

Okruh poistencov sa rozšíri

Okruh poistencov štátu, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení, sa má od januára 2023 rozšíriť o osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vykonávajúce pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo bez práva na príjem.

Novelou zákona sa má od apríla budúceho roka zrušiť možnosť úhrady poistného na sociálne poistenie v hotovosti.

Legislatívny návrh tiež zosúlaďuje ustanovenia zákona s judikatúrou Najvyššieho súdu SR. Ide o posudzovanie nároku na čiastkový starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.

Odstráni sa nežiaduci stav

Pri priznávaní tzv. československých dôchodkov sa má odstrániť nežiaduci stav, pri ktorom poistencovi za „tzv. českú“ dobu poistenia nárok na starobný alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky nevznikol a toto obdobie sa mu nezhodnocuje ani na nárok na dôchodok podľa našich predpisov.

Odstrániť sa má zákaz súbehu vyplácanej náhrady príjmu pri dočasnej PN, resp. nemocenského a starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ak dočasná PN vznikla pred priznaním tohto dôchodku.

Viac k témam: Elektronická PN-ka, Novela zákona o sociálnom poistení, Práceneschopnosť
Zdroj: Webnoviny.sk – V sociálnom poistení nastanú zmeny. Dotknú sa tehotných žien, študentov aj penzistov © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.